Wykaz z dnia 28.05.2018

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres do 5 lat n/w grunt położony w Kuczkowie z przeznaczeniem na cele rolnicze: - działka nr 63/2 o pow. 0.5000 ha, KW KZ1P/00034410/0, zapisana w operacie ewidencji gruntów jako rola klasy IVa.

Pobierz dokument - format pdf