Wykaz z dnia 30.05.2018

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza oddać w użyczenie na czas nieokreślony nieruchomość położoną w Kuczkowie oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 179/13,  zapisaną w KW nr KZ1P/00034913/3 o pow. 0.8883 ha.

Pobierz dokument - format pdf