Wykaz z dnia 07.06.2018

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza oddać w użyczenie na  okres jednego roku nieruchomość położoną w Pleszewie przy ul. Bolesława Krzywoustego oznaczoną w ewidencji gruntów jako część działki nr 960/7 ark. m.36 zapisaną w KW nr KZ1P/00017589/7  o pow. 0.1270 ha

Pobierz dokument - format pdf