Przetarg nieograniczony Miasta i Gminy Pleszew ZP.271.13.2018

Ogłoszenie o zamówieniu pn. "Zakup komputerów 15 szt." - ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dn. 08.06.2018 r. - format pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia :

SIWZ z załącznikami - format zip

UWAGA ! Dokumentacja przetargowa została skompresowana do formatu zip. Przed wykorzystaniem zaleca się zapisać pliki na dysku lokalnym i rozpakować.

Zmiana treści SIWZ - pismo zamieszczone dn. 12.06.2018 r. - format pdf

Zmiana treści SIWZ - pismo zamieszczone dn. 15.06.2018 r. - format pdf

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu - zamieszczone w BZP dn. 15.06.2018 r. - format pdf

UWAGA ! Zamawiający przedłużył termin składania ofert do 21.06.2018 r. do godz. 11:00

Informacje z otwarcia ofert - protokół zamieszczony dn. 21.06.2018 r. - format pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pismo zamieszczone dn. 26.06.2018 r. - format pdf