Dostawa wyposażenia do nowej siedziby Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy

Przetarg nieograniczony Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Pleszewie

Ogłoszenie o zamówieniu pn. "Dostawa wyposażenia nowej siedziby Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Pleszewie" - ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dn. 14.06.2018 r. - format pdf

 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia :

 SIWZ z załącznikami - format zip

UWAGA ! Dokumentacja przetargowa została skompresowana do formatu zip. Przed wykorzystaniem zaleca się zapisać pliki na dysku lokalnym i rozpakować.

Opowiedzi na pytania dn. 22.06.2018 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 22.06.2018 r.

Zaktualiozwany formularz cenowy - załacznik nr 6a do SIWZ - format zip

UWAGA! Zmianie uległ termin składania ofert na 29.06.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert dn. 29.06.2018 r.

Informacja o wyborze ofert najkorzystniejszych dn. 20.07.2018 r.