Protokół nr XXXIII/2018 z XXXIII Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 7 czerwca 2018 r.

Protokół nr XXXIII/2018 z XXXIII Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 7 czerwca 2018 r.