Protokół z kontroli Straży Miejskiej w Pleszewie z dnia 4 lipca 2018

Protokół z kontroli Straży Miejskiej w Pleszewie z dnia 4 lipca 2018