Przetarg nieograniczony Miasta i Gminy Pleszew ZP.271.18.2018

Ogłoszenie o zamówieniu na "Remont drogi gminnej w Grodzisku (Huby) oraz remont drogi nr 639030P w Jankowie" - ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dn. 20.07.2018 r. - format pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia :

SIWZ wraz z załącznikami nr 1-7 i 11 - format zip

Załączniki nr 8-10 do SIWZ - kosztorysy, dokumentacja projektowa, STWiORB - format zip

UWAGA ! Dokumentacja przetargowa została skompresowana do formatu zip. Przed wykorzystaniem zaleca się zapisać pliki na dysku lokalnym i rozpakować.

Informacja z otwarcia ofert dn. 07.08.2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Zadanie nr 1 - dokument zamieszczony dn. 07.09.2018 r. - format pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Zadanie nr 2 - dokument zamieszczony dn. 28.09.2018 r. - format pdf