Przetarg nieograniczony Miasta i Gminy Pleszew ZP.271.21.2018

Ogłoszenie o zamówieniu pn. "Renowacja elewacji budynku Przedszkola w Brzeziu" - ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dn. 24.07.2018 r. - format pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia :

SIWZ z załącznikami nr 1-12 - format zip

UWAGA ! Dokumentacja przetargowa została skompresowana do formatu zip. Przed wykorzystaniem zaleca się zapisać pliki na dysku lokalnym i rozpakować.

Informacja z otwarcia ofert z dn. 08.08.2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - dokument zamieszczony dn. 30.08.2018 r. - format pdf