Przetarg nieograniczony Miasta i Gminy Pleszew ZP.271.22.2018

Ogłoszenie o zamówieniu na "Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków użyteczności publicznej i innych obiektów na terenie 6 gmin Powiatu Pleszewskiego na lata 2019-2020" - ogłoszenie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - format pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia :

SIWZ z załącznikami - format zip

UWAGA ! Dokumentacja przetargowa została skompresowana do formatu zip. Przed wykorzystaniem zaleca się zapisać pliki na dysku lokalnym i rozpakować.

Zmiany treści SIWZ - dokument zamieszczony dn. 31.08.2018 r. - format pdf

Zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu - zmiany przekazane do publikacji w Dz.U.U.E. - format pdf

UWAGA ! Zamawiający przedłużył termin składania ofert do 25.09.2018 r. godz. 12:00.

Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ - dokument zamieszczony dn. 07.09.2018 r. - format pdf

Załącznik nr 4 do SIWZ - Projekt umowy po zmianach

Informacje z otwarcia ofert - protokół zamieszczony dn. 25.09.2018 r. - format pdf

Informacja o unieważnieniu postępowania - dokument zamieszczony dn. 27.09.2018 r. - format pdf