Przetarg nieograniczony Miasta i Gminy Pleszew ZP.271.20.2018

Ogłoszenie o zamówieniu na "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do kwoty 22.000.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta i Gminy Pleszew" - ogłoszenie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - format pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia :

SIWZ z załącznikami - format zip

Odpowiedzi na pytania dn. 24.08.2018 r.

UWAGA ! Dokumentacja przetargowa została skompresowana do formatu zip. Przed wykorzystaniem zaleca się zapisać pliki na dysku lokalnym i rozpakować.

Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ - pismo zamieszczone dn. 06.09.2018 r. - format pdf

Informacja z otwarcia ofert z dnia 13.09.2018 r. 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej dn. 04.10.2018 r.