Uchwała nr XVII/197/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 14 września 2016

Uchwała nr XVII/197/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 14 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pleszew.

 
Pobierz dokument - format pdf