Uchwała nr XIX/234/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 grudnia 2016

Uchwała nr XIX/234/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia Pleszewa

Pobierz dokument - format pdf