Zawiadomienie GK.6220.17.2018.MCh.6 z dnia 3 września 2018

Zawiadamia się, że w dniu 03.09.2018 r. wydano postanowienie GK.6220.17.2018.MCh.5 w którym nie stwierdzono, potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn "Budowa hali namiotowej zakładu Famot Pleszew" na działce 2452/6, AM-39, obręb Pleszew stosownie do wszczętego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z wniosku FAMOT - Pleszew Sp. z o.o., ul. Fabryczna 7, 63-300 Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf