Przetarg nieograniczny Miasta i Gminy Pleszew ZP.271.24.2018

Ogłoszenie o zamówieniu pn. "Pleszewska Grupa Zakupowa. Kompleksowa dostawa gazu ziemnego (wraz z usługą dystrybucji) od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r." - ogłoszenie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - format pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia :

SIWZ z załącznikami - format zip

UWAGA ! Dokumentacja przetargowa została skompresowana do formatu zip. Przed wykorzystaniem zaleca się zapisać pliki na dysku lokalnym i rozpakować.

Odpowiedzi na pytania do SIWZ dn. 02.10.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert w dniu 11.10.2018 r.

Infomacja o wyobrze oferty najkorzystniejszej dn. 19.11.2018