Przetarg nieograniczony Miastai i Gminy Pleszew ZP.271.23.2018

Ogłoszenie o zamówieniu na "Remonty nawierzchni z kostki betonowej" - ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówien Publicznych - format pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia :

SIWZ z załącznikami - format zip

Dokumenty dotyczace zadania nr 2

UWAGA ! Dokumentacja przetargowa została skompresowana do formatu zip. Przed wykorzystaniem zaleca się zapisać pliki na dysku lokalnym i rozpakować.

Informacja z otwarcia ofert w dniu 26.09.2018 r.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej dn. 04.10.2018 r.