Przetarg nieograniczony Miasta i Gminy Pleszew ZP.042.05.2018

Ogłoszenie o zamówieniu na "Zakup pomocy dydaktycznych dla szkół w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno - komunikacyjnych - "Aktywna tablica" - ogłoszenie opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych dn. 14.09.2018 r. - format pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia :

SIWZ z załącznikami - format zip

UWAGA ! Dokumentacja przetargowa została skompresowana do formatu zip. Przed wykorzystaniem zaleca się zapisać pliki na dysku lokalnym i rozpakować.

Odpowiedzi na pytania dn. 20.09.2018 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

UWAGA! Zmianie uległ termin składania ofert!

Informacja z otwarcia ofert dn. 28.09.2018 r.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej dn. 05.10.2018 r.