Zawiadomienie GK.6220.17.2018.MCh.8 z dnia 18 września 2018

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zawiadamia, że dnia 18.09.2018 r. została wydana decyzja Znak GK 6220.17.2018.MCh.7 w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn "Budowa hali namiotowej zakładu FAMOT-Pleszew" na działce 2452/6, AM-39, obręb Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf