Wykaz z dnia 01.10.2018

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza dokonać zbycia w drodze bezprzetargowej lokal mieszkalny nr 30 położony w Pleszewie przy ul. Zielonej 10 na działce oznaczonej nr 372/3 o pow. 351 m2 zapisanej w KW KZ1P/00017651/3.

Pobierz dokument - format pdf