Przetarg nieograniczony Miasta i Gminy Pleszew ZP.271.26.2018

Ogłoszenie o zamówieniu na "Remont chodnika na ul. Marszewskiej w Pleszewie w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja Placu Powstańców Wielkopolskich w Pleszewie wraz z otoczeniem" - ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówien Publicznych - format pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia :

SIWZ z załącznikami - format zip

UWAGA ! Dokumentacja przetargowa została skompresowana do formatu zip. Przed wykorzystaniem zaleca się zapisać pliki na dysku lokalnym i rozpakować.

 Informacja z otwarcia ofert w dn. 23.10.2018 r.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej dn. 13.11.2018