Wykaz z dnia 09.10.2018

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza sprzedać w trybie przetargu ustnego ograniczonego: Działkę nr: 2393/3 o  pow. 99 m? zapisaną w KW nr KZ1P/00034069/1.  Działka gruntowa niezabudowana, o kształcie nieregularnym zbliżonym w części do prostokąta, a w części do rombu. W ewidencji gruntów zapisana jako grunty rolne klasy RIVb

Pobierz dokument - format pdf