Rok 2006

Zarządzenie Nr 499/IV/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 lipca 2006 r.

w sprawie: zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2006

Informacje o wykonaniu budżetu w roku

   
 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu
Pobierz - format pdf

Zarządzenie Nr 479/IV/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 czerwca 2006r.

w sprawie zmiany harmonogramu ralizacji bużetu Miasta i Gminy Pleszew na 2006 rok.

Uchwała NR XLI/300/2006 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25.05.2006r.

w sprawie zaminy budżetu i w budzecie na rok 2006

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu, w tym kwota deficytu lub nadwyżki jednostki samorządu terytorialnego.

 
Uwaga !!
Dokumenty skanowane, zapisane w formacjie pdf

Zarządzenie Nr 459/IV/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25 kwietnia 2006r.

w sprawie: zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2006.

Zarządzenie Nr 452/IV/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 marca 2006r.

w sprawie: zmiany harmonogramu realizacji budżetu Miasta i Gminy Pleszew na 2006 rok.

Zarządzenie Nr 451/IV/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 marca 2006r.

w sprawie: zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2006.

Uchwała Nr XXXIX/290/2006 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 16 marca 2006r.

w sprawie: zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2006

Uchwała Nr XXXVI/273/2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 grudnia 2005 r.

w sprawie: budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2006.

Zarządzenie Nr 438/IV/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 3 lutego 2006.

Zarządzenie Nr 438/IV/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 3 lutego 2006

w sprawie: harmonogramu realizacji budżetu Miasta i Gminy Pleszew na 2006 rok.

Informacja o stanie mienia komunalnego za rok 2005