Ogłoszenia 2019

Wykaz z dnia 14.02.2019

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza sprzedać w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, lokal mieszkalny nr 10 położony w Pleszewie przy ul. Rynek nr 10 na działkach oznaczonych nr 1036/1 o pow. 422 m2 i 1036/2 o pow. 492 m2 KW nr KZ1P/0007809/6.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 14.02.2019

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza sprzedać w trybie przetargu ustnego ograniczonego, niezabudowaną działkę nr: 957/13 o  pow. 1.508 m2 zapisaną w KW nr KZ1P/00036881/3, położoną w Pleszewie przy ulicy Bolesława Krzywoustego,

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 14.02.2019

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza sprzedać w trybie przetargu ustnego ograniczonego, niezabudowaną działkę nr: 110/10 o  pow. 700 m2 zapisaną w KW nr KZ1P/00017410/2 położonej w Sowinie.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 04.02.2019

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres 1 roku staw położony w Pleszewie przy ul. Lipowej. Staw położony jest na części działki nr 2986/19 o powierzchni 0.2721 ha ( pow. całkowita działki 0.3274 ha ) KW nr KZ1P/00016778/2, ark. m.34.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 29.01.2019

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres do 5 lat następującą nieruchomość rolną z przeznaczeniem na uprawy rolne: Kuczków - działka nr 128/7, 128/10, 128/11, 128/13 i 128/14 o pow. łącznej 0.9700 ha R IIIa, Księga Wieczysta nr KZ1P/00035260/7, ark. mapy 2.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 29.01.2019

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres do 5 lat następującą nieruchomość rolną położoną z przeznaczeniem pod uprawy rolne: Taczanów Drugi - działka nr 25 o pow. 0.4200 ha i działka nr 116 o pow. 0.7100 RIIIa, Księga Wieczysta KZ1P/00037590/3.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 29.01.2019

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres do 5 lat następującą nieruchomość rolną z przeznaczeniem na uprawy rolne: Lenartowice działka nr 42 o pow. 0.6700 ha RVI, ark. m. 3, KW nr KZ1P/00015863/8..

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 24.01.2019

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres do 5 lat nieruchomość rolną z przeznaczeniem na uprawy rolne: Sowina działka nr 19 o pow. 0.4900 ha R IIIa 0.3200 ha, RV 0.1700 ha, ark. m 2. Księga Wieczysta nr KZ1P/00038602/8.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 15.01.2019

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza oddać w użyczenie na okres do 3 lat zabudowaną nieruchomość o pow.17m2 położoną w Pleszewie przy ul. św. Brata Alberta.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 07.01.2019

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza oddać w użyczenie na okres do 3 lat zabudowaną nieruchomość położoną w Pleszewie przy ul. Bolesława Krzywoustego oznaczoną w ewidencji gruntów jako część działki nr 960/7 ark. m.36 zapisaną w KW nr KZ1P/0 0017589/7 o pow. 0.1270 ha

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 07.01.2019

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza oddać w użyczenie na okres do 3 lat zabudowaną nieruchomość położoną w Pleszewie przy ul. Kazimierza Wielkiego oznaczoną w ewidencji gruntów jako działki nr 3034/14, 3034/15, 3034/8, 3034/7, 3040/45 zapisane w KW KZ1P/00019039/1 i działki nr 3034/12, 3034/16 zapisane w KW nr KZ1P/00038313/5 ark. m.37 o łącznej pow. 4259m2.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 07.01.2019

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza oddać w użyczenie na okres do 3 lat zabudowaną nieruchomość położoną w Pleszewie przy ul. św. Brata Alberta oznaczoną w ewidencji gruntów jako część działek nr 2186/3, 2183/1, 2199/3 zapisanych w KW KZ1P/00010458/1 i działek nr 2185/3, 2184/3 zapisanych w KW nr KZ1P/00012012/7 ark. m.27, o łącznej pow. 1977m2

Pobierz dokument - format pdf