Ogłoszenia 2019

Wykaz z dnia 13.06.2019

Wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w miejscowości Borucin przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 13.06.2019

Wykaz z dnia 13.06.2019 nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Lenartowicach, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 13.06.2019

Wykaz z dnia 13.06.2019 nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w miejscowości Bronów przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 11.06.2019

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza sprzedać lokal mieszkalny nr 7 położony w budynku nr 63 przy ul. Poznańskiej w Pleszewie na działce oznaczonej nr 380/1 o pow. 1.254 m2 zapisanej w KW nr KZ1P/00017586/6.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 30.05.2019

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na cele mieszkaniowe na okres do 10 lat część nieruchomości zabudowanej stanowiącej działkę nr 24/2  ark.m.12  zapisaną w KW KZ1P/00033436/8 położoną w Kowalewie przy ul. Dworcowej 15

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27.05.2019

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w Pleszewie pomiędzy ulicami Śmieja Młyn, Polnej i Wschodniej, będących własnością Miasta i Gminy Pleszew..

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15.05.2019

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w Lenartowicach, będącej własnością Miasta i Gminy Pleszew, oznaczoną ewidencyjnie nr działki: 140/10 o pow. 0,0535 ha; zapisaną w KW nr KZ1P/00039352/7.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 06.05.2019

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wynająć na okres 3 lat pomieszczenia handlowe położone w Pleszewie przy ul. Ogrodowej 8.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 06.05.2019

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wynająć na okres 1 roku pomieszczenie wraz z gruntem z przeznaczeniem na działalność gospodarczą, położone w Pleszewie przy ul. Kubackiego 55.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 06.05.2019

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres 5 lat grunt położony w Pleszewie przy ul. Ogrodowej 8.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 06.05.2019

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres 5 lat następujący grunt rolny: Pacanowie działka nr 41 o pow. 0,52 ha RV, ark. m. 21. Księga Wieczysta nr KZ1P/00034543/8.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 06.05.2019

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić grunt na poszerzenie siedliska, położony w Pleszewie przy ul. Bolesława Krzywoustego 8 na okres 3 lat.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 11.04.2019

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza sprzedać w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
- Działka nr    2247/4 Pow. 2,1242 ha    Nr KW KZ1P/00017015/3
- Działka nr    2243/4 Pow. 3,2050 ha    Nr KW KZ1P/00036932/6
Przedmiotowe działki położone są w Pleszewie pomiędzy ulicami Śmieja Młyn, Polną i Wschodnią.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 11.04.2019

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres do 5 lat grunt rolny   z przeznaczeniem pod uprawy rolne : Lenartowice - działka nr 171 o pow. 0.2300 ha, klasoużytek  ŁV, Księga Wieczysta KZ1P/00017536/1.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 11.04.2019

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres do 5 miesięcy grunt z przeznaczeniem na stoisko handlowe sprzedaż lodów usytuowane w Pleszewie przy ul. Rynek. Grunt położony jest na części działki nr 1028/1 o pow. 4,50 m2 KW KZ1P/00014646/4, stanowiący płytę Rynku od strony zachodniej.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 10.04.2019

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza oddać w użyczenie na okres do 5 lat nieruchomość położoną w Pleszewie przy ul. Osiedlowej oznaczoną w ewidencji gruntów jako część działki o pow. 38m2 nr 382/11 zapisanej w KW KZ1P/00023174/0 ark. m.27, o łącznej pow. 0.0648 ha .

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 10.04.2019

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres do 5 lat następującą nieruchomość rolną z przeznaczeniem na uprawy rolne: Grodzisko - działka nr 17 o pow. 0.8800 ha R IVa ark. m. 1 Księga Wieczysta KZ1P/00037160/0.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 10.04.2019

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres do 5 lat następującą nieruchomość rolną z przeznaczeniem na uprawy rolne: Grodzisko - część działki nr 110/13 o pow. 0.2500 ha, RV ark. m. 1. KW KZ1P/00017071/3.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie z dnia 10.04.2019

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej w Sowinie, będącej własnością Miasta i Gminy Pleszew, zapisanej w KW nr KZ1P/00017410/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pleszewie IV Wydział Ksiąg Wieczystych, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 110/10 o pow. 700 m2.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie z dnia 10.04.2019

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej w Pleszewie przy ul. Bolesława Krzywoustego, będącej własnością Miasta i Gminy Pleszew, zapisanej w KW nr KZ1P/00036881/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pleszewie IV Wydział Ksiąg Wieczystych, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 957/13 o pow. 1.508 m2.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie z dnia 03.04.2019

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 10, położonego w Pleszewie przy ul. Rynek nr 10 na działkach oznaczonych nr 1036/1 o pow. 422 m2 i 1036/2 o pow. 492 m2 KW nr KZ1P/0007809/

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 22.03.2019

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres do 5 lat grunt rolny z przeznaczeniem pod uprawy rolne :
Lenartowice - działka nr 62/2 o pow. 2.4091 ha, RIIIa(0.5552), RIVa(1.8539),  Księga Wieczysta KZ1P/00034635/0.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 19.03.2019

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza sprzedać w trybie bezprzetargowym lokal mieszkalny nr 53 położony w Pleszewie przy ul. Mieszka I 6 na działce oznaczonej nr 3017/12 o pow. 4.540 m2 zapisanej w KW nr KZ1P/00017563/9.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 19.03.2019

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza sprzedać w trybie bezprzetargowym lokal mieszkalny nr 3 położony w Grodzisku 72 na działce oznaczonej nr 121/2 o pow.2.500 m2 zapisanej w KW nr KZ1P/00021302/3.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 05.12.2018

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić nieruchomość położoną w Pleszewie przy ul. Bolesława Krzywoustego na okres 5 lat z przeznaczeniem pod działalność sportowo-rekreacyjną. Grunt o pow. 2 843 m2 stanowi część działki nr 957/14 ark. m. 37 KW KZ1P/00036881/3 na którym znajduje się boisko "ORLIK 2012".

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 05.03.2019

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wynająć pomieszczenie z przeznaczeniem na działalność gospodarczą położone w Pleszewie przy ul. Kubackiego na okres 3 lat. Pomieszczenie nr 1 o pow. 61,60 m2 usytuowane w budynku nr 52 położonym na części działki nr 2497/5 o powierzchni całk. 0.4675 ha KW KZ1P/00019053/5 (ark.39).

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie z dnia 21.02.2019

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Zawady. Nieruchomość stanowi własność Miasta i Gminy Pleszew, oznaczona ewidencyjnie nr działki 57 o pow. 0,5100 ha, zapisana w KW nr KZ1P/00038832/9.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 14.02.2019

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza sprzedać w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, lokal mieszkalny nr 10 położony w Pleszewie przy ul. Rynek nr 10 na działkach oznaczonych nr 1036/1 o pow. 422 m2 i 1036/2 o pow. 492 m2 KW nr KZ1P/0007809/6.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 14.02.2019

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza sprzedać w trybie przetargu ustnego ograniczonego, niezabudowaną działkę nr: 957/13 o  pow. 1.508 m2 zapisaną w KW nr KZ1P/00036881/3, położoną w Pleszewie przy ulicy Bolesława Krzywoustego,

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 14.02.2019

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza sprzedać w trybie przetargu ustnego ograniczonego, niezabudowaną działkę nr: 110/10 o  pow. 700 m2 zapisaną w KW nr KZ1P/00017410/2 położonej w Sowinie.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 04.02.2019

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres 1 roku staw położony w Pleszewie przy ul. Lipowej. Staw położony jest na części działki nr 2986/19 o powierzchni 0.2721 ha ( pow. całkowita działki 0.3274 ha ) KW nr KZ1P/00016778/2, ark. m.34.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 29.01.2019

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres do 5 lat następującą nieruchomość rolną z przeznaczeniem na uprawy rolne: Kuczków - działka nr 128/7, 128/10, 128/11, 128/13 i 128/14 o pow. łącznej 0.9700 ha R IIIa, Księga Wieczysta nr KZ1P/00035260/7, ark. mapy 2.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 29.01.2019

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres do 5 lat następującą nieruchomość rolną położoną z przeznaczeniem pod uprawy rolne: Taczanów Drugi - działka nr 25 o pow. 0.4200 ha i działka nr 116 o pow. 0.7100 RIIIa, Księga Wieczysta KZ1P/00037590/3.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 29.01.2019

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres do 5 lat następującą nieruchomość rolną z przeznaczeniem na uprawy rolne: Lenartowice działka nr 42 o pow. 0.6700 ha RVI, ark. m. 3, KW nr KZ1P/00015863/8..

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 24.01.2019

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres do 5 lat nieruchomość rolną z przeznaczeniem na uprawy rolne: Sowina działka nr 19 o pow. 0.4900 ha R IIIa 0.3200 ha, RV 0.1700 ha, ark. m 2. Księga Wieczysta nr KZ1P/00038602/8.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 15.01.2019

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza oddać w użyczenie na okres do 3 lat zabudowaną nieruchomość o pow.17m2 położoną w Pleszewie przy ul. św. Brata Alberta.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 07.01.2019

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza oddać w użyczenie na okres do 3 lat zabudowaną nieruchomość położoną w Pleszewie przy ul. Bolesława Krzywoustego oznaczoną w ewidencji gruntów jako część działki nr 960/7 ark. m.36 zapisaną w KW nr KZ1P/0 0017589/7 o pow. 0.1270 ha

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 07.01.2019

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza oddać w użyczenie na okres do 3 lat zabudowaną nieruchomość położoną w Pleszewie przy ul. Kazimierza Wielkiego oznaczoną w ewidencji gruntów jako działki nr 3034/14, 3034/15, 3034/8, 3034/7, 3040/45 zapisane w KW KZ1P/00019039/1 i działki nr 3034/12, 3034/16 zapisane w KW nr KZ1P/00038313/5 ark. m.37 o łącznej pow. 4259m2.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 07.01.2019

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza oddać w użyczenie na okres do 3 lat zabudowaną nieruchomość położoną w Pleszewie przy ul. św. Brata Alberta oznaczoną w ewidencji gruntów jako część działek nr 2186/3, 2183/1, 2199/3 zapisanych w KW KZ1P/00010458/1 i działek nr 2185/3, 2184/3 zapisanych w KW nr KZ1P/00012012/7 ark. m.27, o łącznej pow. 1977m2

Pobierz dokument - format pdf