Protokół nr VIII/2019 z VII Sesji Rady Miejskiej, z dnia 30.05.2019 r.

Protokół nr VIII/2019 z VII Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 30.05.2019 r.