Uchwała nr X/85/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 3 lipca 2019 r.

Uchwała nr X/85/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie: przekazania w użyczenie Przedsiębiorstwu Komunalnemu Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Pleszewie nieruchomości zabudowanych i zagospodarowanych położonych w Pleszewie przy ulicy Fabrycznej

Pobierz dokument - format pdf