Zapytanie ofertowe L.Dz.PTBS/2810/2019

Zapytanie ofertowe na usuwanie awarii oraz wykonywanie prac konserwacyjnych i remontowych w zasobach mieszkaniowych stanowiących własność oraz zarządzanych przez PTBS Sp. z o.o., tzw. "obsługa". Termin składania ofert: 18 września 2019 r.

Zapytanie ofertowe z dnia 28 sierpnia 2019 r. - POBIERZ

Informacja z dnia 23 września 2019 r. o wyborze oferty najkorzystniejszej - POBIERZ