Przetarg nieograniczony PTBS / 01 / I / 232 / 2020

Informacja z dnia 15 lipca 2020 - format pdf


 

Informacja z dnia 17.02.2020 - format pdf


 

Ogłoszenie z dnia 12.02.2020 - format pdf


 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia do pobrania: ogłoszenie nr 540024405-N-2020 z dnia 10-02-2020 r.

Odpowiedź na zapytanie do pobrania: pismo z dnia 10 lutego 2020 r.


 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia do pobrania: ogłoszenie nr 540016719-N-2020 z dnia 29-01-2020 r. 

Odpowiedź na zapytanie do pobrania: pismo z dnia 29 stycznia 2020 r.


 

Ogłoszenie o zamówieniu do pobrania - format pdf

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

SIWZ do pobrania - format docx

załącznik 8.1. zagospodarowanie terenu - format zip

załącznik 8.2. STWiOR - format zip

załącznik 8.3. projekt budowlany - format zip

załącznik 8.4. projekt wykonawczy - format zip

załącznik 8.5. kosztorysy i przedmiary - format zip

załącznik 8.6. charakterystyki energetyczne - format zip

załącznik 8.7 zestawienie segmentów - format xslx

załącznik 8.8 pozwolenie na budowę - format pdf

Klucz publiczny - formac asc