Przetarg nieograniczony PTBS / 521 / WM / 2020

Informacja z dnia 06.03.2020 - format pdf


Ogłoszenie z dnia 28.02.2020 - format pdf


Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Rynek 10 i 10a w Pleszewie

Ogłoszenie o zamówieniu do pobrania - format pdf

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: SIWZ do pobrania - format docx

Załączniki - format zip