Zapytanie ofertowe PTBS / 05 / I / 3185 / 2020

Zapytanie ofertowe na wykonanie rozbiórki budynku oficyny oraz budynków gospodarczych na działce 2427 w Pleszewie.

 

SIWZ - format pdf

Dokumentacja projektowa - format zip

UWAGA! Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest usunięcie drzew i wyposażenia placu zabaw. Proszę nie wyceniać pozycji nr 33-40 oraz 45 przedmiaru "Rozbiórka budynków gospodarczych działka nr 2427 ul. Sienkiewicza 35 w Pleszewie".

Termin składania ofert zostaje przesunięty na dzień 17 września 2020 na godz. 14:00

Informacja z dnia 07.10.2020 -  format pdf

Informacja z dnia 16.10.2020 - format pdf