Protokół nr XX/2020 z XX Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 10.06.2020 r.

Protokół nr XX/2020 z XX Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 10.06.2020 r.