Uchwała nr XXVI/240/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 listopada 2020 r.

Uchwała nr XXVI/240/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 listopada 2020 r.w sprawie : zmiany uchwały Nr VI/44/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Pleszew na lata 2019-2024.

Pobierz dokument - format pdf