Obwieszczenie GP.6720.6.2021 z dnia 23.03.2021

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23.03.2021 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf 
Prognowa oddziaływania na środowisko - format pdf
Tekst Studium -zapis ujednolicony - format pdf
Załączniki graficznzne - mapy - format zip

Link do dyskusji publicznej ONLINE