Obwieszczenie GP.6721.23.2021 z dnia 21.06.2021

Obwieszczenie  GP.6721.23.2021 z dnia 21.06.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o czwartym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Kaliska, Ks. Kazimierza Niesiołowskiego w Pleszewie

Pobierz dokument - format pdf

Projekt uchwały MPZP : Pobierz dokument - format pdf
Mapa : Pobierz dokument - format pdf
Prognoza oddziaływania na środowisko : Pobierz dokument - format pdf

Dyskusja publiczna UMiG Pleszew w usłudze Teams - wtorek, 13 lipca 2021 13:30:00 - link do spotkania