Przetarg nieograniczony Miasta i Gminy Pleszew WI.271.7.2021

Ogłoszenie o zamówieniu pn. "Odbieranie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Pleszew oraz utworzenie i obsługa Stacjonarnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (SPSZOK)" - ogłoszenie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dn. 14.07.2021 r. - format pdf

Link do strony internetowej prowadzonego postępowania na miniPortalu UZP