Obwieszczenie GP.6721.59.2021 z dnia 27.09.2021

Obwieszczenie GP.6721.59.2021 z dnia 27.09.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o piątym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Kaliska, Ks. Kazimierza Niesiołowskiego w Pleszewie

Pobierz dokument - format pdf

Projekt uchwały : Pobierz dokument - format pdf
Rysunek do uchwały: Pobierz dokument - format pdf
Prognoza oddziaływania na środowisko : Pobierz dokument - format pdf

Link do spotkania -  Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania