Uchwała nr XLI/413/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 3 lutego 2022 r.

Uchwała nr XLI/413/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na zadania z zakresu termomodernizacji budynków na terenie Miasta i Gminy Pleszew

Pobierz dokument - format pdf