Obwieszczenie SKO-4213/70/22 z dnia 29.04.2022r. wraz z decyzją SKO z dnia 29.04.2022r.

Obwieszczenie SKO-4213/70/22 z dnia 29.04.2022r. - zawiadomienie o rozpatrzeniu odwołania i wydaniu decyzji znak SKO - 4213/70/22 z dnia 29.04.2022r. uchylającej decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew w przedmiocie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: "budowa stacji bazowej telefonii komórkowej nr PLE3135 sieci Play wraz z infrastrukturą towarzyszącą" na terenie części działki nr 173, arkusz mapy 16, obręb Kowalew, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf