Obwieszczenie SKO-4213/197/22 z dnia 13.07.2022

Obwieszczenie SKO-4213/197/22 Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu z dnia 13.07.2022r. - zawiadomienie o wydaniu przez SKO w Kaliszu decyzji po rozpatrzeniu odwołania od decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: "budowie 32 farm elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy do 32 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą" na terenie części działek o nr ewid. 96/1, 94, 93, 92/3, 92/4, obręb Janków oraz na działkach nr 95/2, 95/1, obręb Janków, gmina Pleszew wraz z decyzją SKO znak SKO - 4213/197/22 z dnia 13 lipca 2022r.

Pobierz obwieszczenie - format pdf

Pobierz decyzję - format pdf