Obwieszczenie GP.6721.54.2022 z dnia 27.07.2022

Obwieszczenie GP.6721.54.2022 z dnia 27.07.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy zbiegu ulic Ogrodowa i Kolejowa w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf
Pobierz projekt uchwały - format pdf
Pobierz rysunek planu - format pdf
Pobierz prognozę odziaływania na środowisko - format pdf 
Pobierz klauzule informacyjną - format pdf

Dyskusja publiczna UMiG Pleszew w usłudze Teams : Godzina: 13.00 , 25 sierpnia 2022  
Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania