Obwieszczenie GP.6721.64.2022 z dnia 14.11.2022

Obwieszczenie GP.6721.64.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14.11.2022r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Wschodniej i Polnej w Pleszewie - Etap I.

Pobierz plik - format pdf

Pobierz plik uchwały - format pdf
Pobierz plik mapy do uchwały - format pdf
Pobierz plik uzasadnienia uchwały - format pdf
Pobierz plik prognozy środowiskowej - format pdf
Pobierz plik mapy do prognozy środowiskowej - format pdf
Pobierz plik aneksu do prognozy środowiskowej - format pdf
Pobierz plik klauzuli informacyjnej- format pdf

Dyskusja publiczna UMiG Pleszew w usłudze Teams : data: 14.12.2022 r. Godzina: 13.00,
Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania