Protokół nr LIII/2022 z LIII sesji Rady Miejskiej z dnia 27.10.2022 r.

Protokół nr LIII/2022 z LIII sesji Rady Miejskiej z dnia 27.10.2022 r.