Uchwała Nr XXXVI/273/2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 grudnia 2005 r.

Uchwała Nr XXXVI/273/2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 grudnia 2005 r.
w sprawie: budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2006.