Uchwała Nr XI/69/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2007r.

Uchwała Nr XI/69/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2007r. w sprawie: przyjecia zobowiązania finansowego na lata 2008-2027 na pokrycie kosztów nabycia nieruchomosci niezabudowanych w Marszewie - format pdf.