Uchwała Nr XII/86/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 października 2007r.

Uchwała Nr XII/86/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 października 2007r. w sprawie: udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości - format pdf