Uchwała Nr XIV/107/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2007r.

Uchwała Nr XIV/107/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie regulaminu wynagradzania i przyznawania nauczycielom dodatku za wysługę lat, za warunki pracy oraz doddatków: funkcyjnego, motywacyjnego, mieszkaniowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew na rok 2008. - format pdf