Uchwała nr XIX/141/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 maja 2008r.

Uchwała nr XIX/140/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 maja 2008r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIX/187/05 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 lutego 2005 w sprawie ustalenia kryteriów i zasad sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomosći lokalowych stanowiących własność Miasta i Gminy Pleszew - format pdf