Uchwała Nr XXI/153/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 czerwca 2008r.

Uchwała Nr XXI/153/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 czerwca 2008r. w sprawie akceptacji porozumienia zawartego dnia 13 maja 2008r. pomiędzy Powiatem Pleszewskim a gminami Powiatu Pleszewskiego w celu realizacji przedsięwziecia pn. "Szkolenia pracowników JST z powiatu pleszewskiego szansą na podnieniesie standardu obsługi.

 

Pobierz tekt uchwałay - format pdf