Uchwała Nr XXI/154/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 czerwca 2008r

Uchwała Nr XXI/154/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 czerwca 2008r. w sprawie  wyrażenie  zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy

Pobierz tekt uchwałay - format pdf