Uchwała Nr XXIII/185/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 listopada 2008r

Uchwała Nr XXIII/185/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie: przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Pleszew rejon ulic Kaliska - Piaski" dla południowo-wschodniej częsci miasta Pleszew.

Pobierz tekt uchwały - format pdf