Uchwała Nr XXIX/250/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 7 lipca 2009r.

Uchwała Nr XXIX/250/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie zmiany Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Pleszwe na lata 2006-2013.

pobierz - format pdf